sutaz ASN 2018Asociácia slovenských novinárov vyhlasuje Novinársku súťaž 2018. Kolegovia z printových, rozhlasových, televíznych a internetových redakcíí svoje príspevky z roku 2017 z oblasti publicistiky racionálneho typu a publicistiky emocionálneho typu môžu prihlásiť do 30. septembra.

Príspevky treba zaradiť do jednej z troch kategórií – v prvej sú profesionálni slovenskí novinári bez vekového obmedzenia, ktorí si nárokujú na Výročnú cenu Asociácie slovenských novinárov. Druhú kategóriu tvoria profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov a uchádzať sa budú o Cenu Vladimíra Dorču, kým profesionálni novinári nad 35 rokov majú právo súťažiť o Cenu Jána Makana st.

 

 

  1. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári – bez vekového obmedzenia bude udelená Cena ASN, výročná cena Asociácie slovenských novinárov za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu, v ktorej bude    dominovať kritická zložka. O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky. Nositeľa tejto ceny navrhujú redakcie alebo jednotlivci, teda neprihlasuje sa potenciálni nositeľ sám.
  2. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov bude udelená Cena Vladimíra Dorču za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu alebo za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu. O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky.
  3. V kategórii Profesionálni slovenskí novinári ponad 35 rokov života bude udelená Cena Jána Makana st. za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu alebo   za najlepší príspevok z oblasti publicistiky racionálneho typu O cenu môžu súťažiť printové, rozhlasové, televízne a internetové príspevky.

 


Prihlášku na Novinársku súťaž Asociácie slovenských novinárov si možno stiahnuť TU.

Vyplnenú prihlášku spolu s príspevkom treba poštou alebo osobne doručiť na adresu:
Asociácia slovenských novinárov, Somborský bulvár 16a, 15/1, 21000 Nový Sad.

Uzávierka súťaže je 30.09.2018 a ceny budú udelené 15. októbra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, keď si pripomenieme aj Deň Asociácie slovenských novinárov.

>> Prihláška