Sutaz ASN 2017
Asociácia slovenských novinárov vyhlasuje Novinársku súťaž 2017. Kolegovia z printových, rozhlasových, televíznych a internetových redakcíí svoje príspevky z roku 2016 z oblasti publicistiky racionálneho typu a publicistiky emocionálneho typu môžu prihlásiť do konca júna.

Príspevky treba zaradiť do jednej z troch kategórií – v prvej sú profesionálni slovenskí novinári bez vekového obmedzenia, ktorí si nárokujú na Výročnú cenu Asociácie slovenských novinárov. Druhú kategóriu tvoria profesionálni slovenskí novinári do 35 rokov a uchádzať sa budú o Cenu Vladimíra Dorču, kým profesionálni novinári nad 35 rokov majú právo súťažiť o Cenu Jána Makana st.

Prihlášku na Novinársku súťaž Asociácie slovenských novinárov si možno stiahnuť TU.

Vyplnenú prihlášku spolu s príspevkom treba poštou alebo osobne doručiť na adresu:
Asociácia slovenských novinárov, Somborský bulvár 16a, 15/1, 21000 Nový Sad.

Uzávierka súťaže je 30. 06.2017 a ceny budú udelené v rámci Stretnutia slovenských novinárov počas Slovenských národných slávností.

>> Prihláška