Novinárska súťaž ASN vznikla v roku 2010 z iniciatívy vtedajšieho vedenia Asociácie slovenských novinárov.
 
Hlavným podnetom na utvorenie tohto novinárskeho súbehu bolo poskytnúť impulz na motiváciu slovenských novinárov, aby sa profesionálnejšie a kvalitnejšie venovali tejto oblasti spoločenského života a aktivizmu, keďže je to účinný nástroj na zachovanie, zviditeľňovanie a rozvoj národného spoločenstva, prostredníctvom ktorého je možné podnecovať realizáciu pozitívnych hodnotových zmien v spoločnosti, v ktorej žijeme.